Nepridobitna in pridobitna dejavnost

27. 1. 2020

Igre na srečo

Zaradi financiranja dejavnosti lahko društva v okviru organiziranja javne prireditve, v okviru kulturnega ali zabavnega programa, priredijo tudi tombolo ali srečelov. Temeljni zakon, ki ureja področje iger na srečo, je Zakon o igrah na srečo (naprej ZIS), ki določa, da so igre na srečo igre, pri katerih imajo udeleženci za ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2016

Nepridobitna in pridobitna dejavnost

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu, ki mora biti v skladu z Zakonom o društvih ZDru-1 (dalje zakon; Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2006).
s