Nepridobitna in pridobitna dejavnost

Igre na srečo

Zaradi financiranja dejavnosti lahko društva v okviru organiziranja javne prireditve, v okviru kulturnega ali zabavnega programa, priredijo tudi tombolo ali srečelov. Temeljni zakon, ki ureja področje iger na srečo, je Zakon o igrah na srečo (naprej ZIS), ki določa, da so igre na srečo igre, pri katerih imajo udeleženci za ...
Samo za aktivne naročnike:

Nepridobitna in pridobitna dejavnost

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu, ki mora biti v skladu z Zakonom o društvih ZDru-1 (dalje zakon; Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2006).

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.