Etika računovodskih delavcev

30. 9. 2016

Etika računovodskih delavcev

Kodeks poklicne etike računovodje je zapis pravil, po katerih se ravnamo računovodje pri opravljanju svojih strokovnih nalog. Računovodje se moramo popolnoma posvetiti svojemu delu in skrbeti za njegovo kakovost. Poklicna etika narekuje računovodjem, da se popolnoma posvetimo svojemu delu in da skrbimo za njegovo kakovost. Računovodje smo dolžni delovati v ...
Samo za aktivne naročnike
s