Gotovinsko poslovanje pri kmetu

20. 1. 2016

Prenosi denarnih sredstev

Kmet je plačal 500 evrov za električno energijo, 300 evrov za plinsko kurjavo, 200 evrov je obračunanih dnevnic.
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Gotovinsko poslovanje pri kmetu

Kmet, ki je obdavčen po dejanskih prihodkih in odhodkih lahko v gotovini plačuje dobaviteljem do višine 420 evrov po posameznem računu. Če registrirane osebe kupujejo pridelke od kmeta, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi katastrskega dohodka, lahko od kmeta z odkupnim blokom odkupi kmetijske pridelke, vendar sme plačati v gotovini ...
Samo za aktivne naročnike
s