Podjetnikov dohodek in rezultat

28. 6. 2016

Ugotovitev negativnega rezultata samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik je v poslovnem letu ustvaril prihodke v višini 120.000 evrov, poslovne odhodke 140.000 evrov in izgubo 20.000 evrov. Med letom je bila plačana akontacija dohodnine v vrednosti 8.000 evrov.
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Pozitiven rezultat samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik je v poslovnem letu ustvaril prihodke v višini 120.000 evrov, poslovne odhodke 70.000 evrov in dohodek 50.000 evrov. Med letom je bila plačana akontacija dohodnine v vrednosti 18.000 evrov. Obračun dohodnine glede na davčno priznane prihodke in davčno priznane odhodke ter olajšave je 12 ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Ugotovitev pozitivnega rezultata samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik je v poslovnem letu ustvaril prihodke v višini 120.000 evrov, poslovne odhodke 70.000 evrov in dohodek 50.000 evrov. Med letom je bila plačana akontacija dohodnine v vrednosti 18.000 evrov. Obračun dohodnine glede na davčno priznane prihodke in davčno priznane odhodke ter olajšave je 21 ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid

Poslovni izid ugotovi podjetnik na skupini kontov 80, in sicer najprej prenese vse odhodke na debetno (D) stran konta 800 – prenos prihodkov in prenos odhodkov in na kreditno (K) stran vse prihodke. To razliko, ki jo ugotovi prenese ali na konto 801 – Ugotovitev in prenos podjetnikovega dohodka ali na 803 ...
Samo za aktivne naročnike
s