Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve so vnaprej plačani stroški, maksimalno za obdobje do enega leta. Potrebno jih je mesečno razmejiti, če ne drugače ob koncu poslovnega leta na stroške tekočega leta in tiste, ki se plačani in se nanašajo na prihodnje poslovno leto. Med aktivne časovne razmejitve se uvrščajo tudi kratkoročno nezaračunani prihodki.

15. 3. 2024

Reklama

Organizacija je prejela oktobra račun za reklamo od televizijske postaje, ki jo reklamira med predvajanjem programa. Vrednost računa je 122.000 € z vključenim 22% DDV. Račun je plačala iz TRR. Odloči se, da bo strošek razporedila na 6 mesecev. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa za reklamo ...
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2024

Registracija in zavarovanje avtomobilov

Organizacija je imela strošek registracije in zavarovanja osebnih vozil. Vrednost registracije znaša 200 € in zavarovanja 340 €. Vrednost ne vsebuje DDV, saj se ga obračuna. Zavarovanje in registracijo je plačala iz TRR. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem za registracijo in zavarovanje Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi ...
Samo za aktivne naročnike
13. 3. 2024

Najemnine

Organizacija je prejela račun za najem sejemskega prostora v mesecu marcu v vrednosti 12.200 € z vključenim 22 % DDV. Vrednost stroška najema sejemskega prostora bo razmejila na 10 mesecev. Račun je v celoti plačala dobavitelju. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa za celoletni najem Kratkoročne obveznosti do ...
Samo za aktivne naročnike
13. 3. 2024

Zavarovalne premije

Organizacija je zavarovala svoje premično in nepremično premoženje. Od zavarovalnice je prejela obračun zavarovalne premije za eno leto v vrednosti 12.000 €. Zavarovalne premije je plačala iz TRR. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem obračuna zavarovalne premije Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 12.000 Kratkoročno ...
Samo za aktivne naročnike
s