Potni stroški v javnem sektorju

Pri odgovorih, ki vsebujejo izračuje, je potrebno upoštevati aktualno zakonodajo.

24. 10. 2023

Plačilo potnih stroškov delavcem, ki se udeležijo protestnega shoda sindikata

Avtor: Tanja Bohl

Jutri, 25. 10.2023, je protestni shod, ki ga v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture pripravljajo pred sedežem Vlade RS.Delavcem, ki so izrazili interes, da bi se protestnega shoda udeležili, smo z reorganizacijo dela omogočili, da se ga lahko udeležijo. Ali jim moramo za to pot izdati potni ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2023

Kdo odredi potni nalog ravnatelju?

Potni nalog odredi zaposlenemu ravnatelj, kdo odredi potni nalog ravnatelju?
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2023

Povračilo stroškov za večkratni prihod na delo

Avtor: Tanja Bohl

Zanima me odgovor na vprašanje ali dobim povrnjene potne stroške, če se moram popoldan še enkrat vrniti na delo?
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Dnevnica za službeno potovanje v tujini - javni sektor

Koliko znaša dnevnica za službeno potovanje v tujini - javni sektor?
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Višina dnevnice v primeru organizirane prehrane - javni sektor

Službeno potovanje traja 9 ur in so med odmori bili prigrizki, koliko se potem od dnevnice nad 8 do vključno 12 ur odšteje za prehrano, ki je bila v sklopu dogodka organizirana, prigrizki?
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Izdaja potnega naloga - javni sektor

Ali je priprava potnega naloga potrebna v vsakem primeru, ko je oseba napotena na službeni sestanek oz. dogodek, tudi če je razdalja relacije manj kot kilometer?
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Obračun službene poti, če se delavec nanjo odpravi od doma - javni sektor

Če je uslužbenec napoten na službeno pot od doma (Bled) v Kranj in gre po končanem sestanku iz Kranja na delovno mesto (Jesence), ali je v tem primeru prihod na delo po potnem nalogu v relaciji Bled-Kranj -Jesenice, ali se po potnem nalogu štejejo samo kilometri v relaciji (Bled-Kranj-Bled) kilometri ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Preračun kilometrine - javni sektor

Zanima me, kako se preračuna kilometrina.Ali je lahko preračun 30 % cene neosvinčenega 95 oktanskega bencina zaokrožen na dve decimalki (0,43) ali se mora računati na vse decimalke (0,430119).Ali je torej v mesecu maju, ko znaša kilometrina 0,430119, znesek 0,000119 nad uredbo?Primer 260 km ...
Samo za aktivne naročnike
13. 6. 2023

Obračun dnevnic za službeno pot v Sloveniji - javni sektor

Pozdravljeni, zanima me kako se pravilno obračuna dnevnica-javni sektor in sicer: službeno potovanje v Sloveniji od 15.9. od 7.00 do 16.9. 9.00 do 14.00.Delavec prespi...Prvi dan je brezplačna večerja, nočitev plačana vključno z zajtrkom. Koliko znaša dnevnica?
Samo za aktivne naročnike
13. 6. 2023

Delavec, zaposlen za krajši delovni čas (4 ure na dan) zaradi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in napotitev na službeno pot

Delavec je zaposlen za krajši delovni čas (4 ure na dan) zaradi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, medtem ko je drugi delavec v bolniškem staležu, prav tako za 4 ure na dan. Ali lahko delavca napotimo na službeno pot v naslednji dan (pot in delo bosta skupaj trajala 4 ...
Samo za aktivne naročnike
s