DDV

16. 5. 2024

Nakup blaga v Nemčiji in dobava v Nemčiji. Kako je z DDV?

Imamo sledeč primer. Od podjetja, s sedežem v Nemčiji, bomo kupili material, ki bo dostavljen direkt v drugo podjetje, tudi v Nemčiji. Se pravi blago ne bo prispelo v SLO ampak bo ostalo v NEM (iz enega podjetja, v drugo podjetje). Od prvega podjetja iz Nemčije, bomo dobili fakturo za ...
Samo za aktivne naročnike
15. 4. 2024

Knjiženja odbitka DDV pri nabavi nujnih in nenujnih vozilih v zdravstvu

V Zdravstvenem domu nabavljamo nujna in nenujna reševalna vozila.Zanima me glede knjiženja odbitka DDV pri nabavi nujnih in nenujnih vozilih. sedaj odbijamo DDV pri nabavi nujnih vozil in vsega kar je povezanega s tem vozilom, pri nenujnih ne odbijamo DDV-ja.Sedaj pa se nam poraja vprašanje, ko gre za ...
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2024

Račun s klavzulo neobdavčen promet in evidentiranje v knjigo DDV

Od javnega komunalnega podjetja smo prejeli račun na katerem je napisano: DDV se ne obračunava, ker gre za neobdavčen promet.Torej to ne gre v knjigo za ddv?.
Samo za aktivne naročnike
11. 4. 2024

Službeno vozilo in DDV za gorivo

Zanima me kako je z neodbitnim ddv-jem. Naša zaposlena ima službeni avto. Kako je tukaj glede ddv, npr. gorivo.
Samo za aktivne naročnike
20. 3. 2024

Obdavčitev gradbenih storitev

Slovensko podjetje, ki se ukvarja s gradbeništvom in je zavezanec za DDV ima tudi avstrijsko davčno številko, saj storitve izvaja tudi v Avstriji. Na izdanih računih, kjer je storitev opravljena v AU, zaračuna avstrijski DDV. Pri svojem delu pa najame tudi podizvajalce. Kadar so storitve izvedene v Slo, nam podizvajalci ...
Samo za aktivne naročnike
11. 3. 2024

Obračun DDV od oddajanja v najem

Gradbeno podjetje, ki je hkrati tudi investitor, gradi stanovanjski blok. Nekaj stanovanj se bo prodalo, nekaj jih bo podjetje obdržalo za oddajanje v najem. Podjetje je DDV zavezanec, od nabave materiala se bo ddv odbijal, prav tako od računov podizvajalcev, ki bodo večinoma po 76.a členu. Zanima nas, kako ...
Samo za aktivne naročnike
06. 3. 2024

Izpolnjevanje formalnih pogojev za pravico do odbitka vstopnega DDV pri nakupu električnega vozila za službene namene

Kateri formalni pogoji morajo biti izpolnjeni, da imamo pravico do odbitka (račun, opravljena dobava).Imamo:- sklenjeno pogodbo o finančnem leasingu z laesingodajalcem dne 29.2.2024,- podpisana je asignacijska pogodba med leasingodajalcem, kupcem (naše podjetje) ter dobaviteljem,- iz pogodbe o finančnem leasingu je sicer razvidna vrsta vozila z vsemi podatki ...
Samo za aktivne naročnike
27. 2. 2024

Dobava blaga v tujino po pariteti DAP in DDV klavzula

Imamo odpremo in bomo račun izdali na podjetje, ki ima sedež v Lihtenštajnu. Dostava materiala bo v Nemčijo.Stroške prevoza bomo krili mi, gre pa preko DHL-a, tako da je pariteta DAP.S katero klavzulo mora bit izdan naš račun?
Samo za aktivne naročnike
19. 12. 2023

Ločevanje posla iz vidika DDV na blago in storitev

Če imamo na fakturi za prodajo blaga v EU ali v tretjo državo fakturiran tudi prevoz z ločeno postavko na fakturi…Ali mora biti izjava na fakturi navedene v obliki According to Paragraph 1 of Article 25 of Slovenian VAT Act (ZDDV-1) - Article 44 of EU VAT Directive 2006/112 ...
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2023

Obdavčitev prodajnega mesta na tržnici

Ali je prodajno mesto na tržnici obdavčeno s stopnjo 22% ddv (uporabnina) ali je oproščeno (najem), če gre za dnevni, mesečni ali letni najem, če je :- na stojnici z nadstreškom (kot stalno mesto s podatki o prodajalcu in izdelku),- prodajna miza (kot stalno mesto s podatki o prodajalcu in izdelku ...
Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6
s