Opredelitev pojma samostojni podjetnik posameznik

Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Posebnost podjetnika je tudi ta, da je obdavčen po Zakonu o dohodnini in da je davčna osnova dobiček, ki ga ugotovi tako, da od prihodkov, doseženih v davčnem letu, odšteje odhodke, dosežene v davčnem letu v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Samo za aktivne naročnike:

Dvostavno knjigovodstvo

Vsi ostali, ki presegajo merila za vodenje poslovnih knjig po načelu enostavnega knjigovodstva, morajo voditi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva. Pri tem pa morajo upoštevati določila SRS 30 in Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike (Uradni list, št. 107/15). Kontni načrt si podjetnik sestavi sam.
Samo za aktivne naročnike:

Enostavno knjigovodstvo

Podjetnik lahko poslovne knjige vodi po načelu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje določene pogoje, in sicer: povprečno število delavcev ne presega 3, letni prihodki so manjši od 50.000 €,
Samo za aktivne naročnike:

Vodenje poslovnih knjig

Vsak samostojni podjetnik mora voditi poslovne knjige in druge evidence, da s tem zagotovi podatke za sestavljanje računovodskih izkazov. Kakšne poslovne knjige pa vodi posameznik, je odvisno od načina vodenja poslovnih knjig. Tako lahko samostojni podjetniki vodijo poslovne knjige po načelu enostavnega knjigovodstva ali po načelu dvostavnega knjigovodstva.
Samo za aktivne naročnike:

Opredelitev pojma samostojni podjetnik posameznik (podjetnik)

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) 1 v 3. členu pravi, da je podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. ZGD-1 z izrazom podjetnik opredeljuje fizično osebo, ki opravlja dejavnost in je vpisana v poslovni register.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.