Povezane osebe

30. 9. 2016

Povezane osebe

Pri ugotavljanju davčne osnove (pri prihodkih in odhodkih) je pomembna opredelitev povezanih oseb, med katere se uvrščajo: – družinski član: oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi, tudi oseba, s katero zavezanec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake ...
Samo za aktivne naročnike
s