Potni stroški v gospodarstvu

Pri odgovorih, ki vsebujejo izračune, je potrebno upoštevati aktualno zakonodajo.

27. 2. 2024

Službena pot ali napotitev

Avtor: Tanja Bohl
Smo mednarodno podjetje. V tem koledarskem letu nam bo v večjem obsegu, vendar do 180 dni, pomagal sodelavec iz druge poslovne enote iz Anglije.Delo bo vodstveno-režijske narave. Kaj moramo iz našega vidika pravno-formalno urediti? Je to samo za službeno potovanje, moramo urediti kakšno prijavo v zavarovanja, na FURS ipd ...
Samo za aktivne naročnike
23. 2. 2024

Nadomestilo za ločeno življenje

Vprašanje glede nadomestila za ločeno življenje; jaz vsaki mesec obračunam bonitete za stanovanje delavcem in zraven dajem tudi nadomestilo za ločeno življenje. Zanima me, če se nadomestilo šteje za vse dni odsotnosti delavca ali samo za delovne dni? In še, ali bi morala imeti kakšno podpisano izjavo od delavca, da ...
Samo za aktivne naročnike
22. 2. 2024

Obračun dnevnic glede na čas napotitve

Ali se dnevnice obračunavajo glede na mesec, koliko dolgo je v določenem mesecu trajala napotitev (npr. v januarju 24 dni) ali da se vzame kot celotna napotitev, ki bo trajala več kot 30 dni (npr. 60 dni ali več, od januarja do marca)?
Samo za aktivne naročnike
22. 2. 2024

Pripadajoča dnevnica za napotitev več kot 30 dni

Zanima me na konkretnem primeru, npr. v januarju imam primer, da je delavec v obdobju od 3.1. do 07.1. opravljal redno delo v SLO, z 08.01. je pa napoten na delo v tujino, za napotitev že vem, da bo trajala več kot 30 dni. Ali bi morala ...
Samo za aktivne naročnike
22. 2. 2024

Ali napotenemu delavcu pripada dnevnica tudi čez vikend?

Ali se dnevnica upošteva za vse dni odsotnosti (vključeno z vikendi) ali samo za delovne dneve?
Samo za aktivne naročnike
22. 2. 2024

Napotitev v tujino do 30 dni in pripadajoča dnevnica

Če je delavec napoten v tujino do 30 dni (npr. napotitev traja 20 dni in ni kot službena pot), ali se upošteva dnevnica za celoten dan (24 ur) ali se upošteva glede na delovni čas, ki ga tiste dneve, ko je napoten, opravlja (npr. do 8 ur)?
Samo za aktivne naročnike
19. 2. 2024

Stroški poslovodne osebe

Imam vprašanje glede stroškov, ki se pojavljajo v zvezi z našo poslovodno osebo. Naša lastnica je podjetje v tujini, katere 100% lastnik je naša poslovodna oseba in sedaj je dobil službeno plačilno kartico, s katero plačuje gorivo in nočitve, kadar je na obisku pri nas. Ali moramo v njegovem primeru ...
Samo za aktivne naročnike
21. 12. 2023

Uporaba službenega vozila v primeru, da se zaposleni iz službene poti pelje domov in naslednji dan v službo

Zaposleni iz Slov. Bistrice pride s svojim avtomobilom zjutraj na sedež podjetja v Maribor. Potem se s službenim avtomobilom odpravi na teren v Postojno. Ko se vrača s terena, se ne vrne na firmo, ampak ostane s kombijem doma v Slov. Bistrici, saj mu je na poti, je prej doma ...
Samo za aktivne naročnike
21. 12. 2023

Pogostitev vseh zaposlenih in povračilo stroška malice

V primeru pogostitve celotnega podjetja (npr. za zaključek leta), dobijo zaposleni za ta dan povračilo malice?
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2023

Prevoz na delo in z dela

Prevoz na delo in iz dela: kako obravnavati sledeča primera:Zaposleni stanuje v Slov. Bistrici - zjutraj ga s službenim kombijem poberejo drugi sodelavci, saj gredo na teren v Ljubljano/ko se vračajo ga ponovno odložijo v Slov. Bistrici - torej zaposleni ta dan sploh ne pride na sedež podjetja v Maribor ...
Samo za aktivne naročnike
s