Potni stroški v gospodarstvu

Pri odgovorih, ki vsebujejo izračune, je potrebno upoštevati aktualno zakonodajo.

16. 10. 2023

Obračun dnevnic, kakšna je praksa?

Kakšna je praksa glede obračuna dnevnic? Je dnevnica namenjena le obračunu prehrane in ostalih potnih stroškov, in ne temu, koliko ur si napoti. Bi se ure, ko si več dni na poti, morale šteti kot ure po nalogu oz. dodatne ure?
Samo za aktivne naročnike
20. 7. 2023

Opravljanje dela v več krajih in plačilo stroškov prihoda na delo in z dela in plačilo stroškov prevoza med poslovnimi enotami

Podjetje se je pred kratkim razširilo in imamo sedaj podružnico v drugem kraju (Ljubljana in Šenčur); ker je to za nas prvič in nimamo izkušenj pri tem, bi vas prosila za pomoč pri spodnjih vprašanjih:Ali zaposlenemu pripada dnevnica, kadar gre na »drugo lokacijo«, v tem primeru Šenčur, za več ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Dnevnica za udeležbo na spletnem dogodku - javni in zasebni sektor

Zanima me podlaga za obračunane dnevnice za spletne dogodke in ali dnevnica sploh pripada?
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Upravičenec do izplačila potnih stroškov

Kdo je v spodnjem primeru upravičen do izplačila dnevnic?Naše podjetje ima po pogodbi o zaposlitvi zaposlene serviserje, komercialiste, programske inženirje, ter vodstveni kader z individualnimi pogodbami.V naših pogodbah je pri vseh navedeno (mogoče samo malo drugače oblikovano) npr.:„Delavec bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca na sedežu ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Povračilo stroškov na službeni poti

Avtor: Tanja Bohl

Zaposleni na službeni poti uporablja službeno kartico. Zanima me, ali je prav, da si s službeno kartico plača tudi svoje obroke? Seveda mu v tem primeru znižamo dnevnico (zaradi zagotovljenega obroka). Ali bi bilo bolj prav, da si plača sam s svojim denarjem in dobiti dnevnico. Ali sploh lahko dobi ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Obdavčitev dnevnice

Davčna uredba določa, da se za zajtrk odbije 15 oz. 10% dnevnice, kar pomeni, da dnevnica ni obdavčena.Kaj pa v primeru kosila oz. večerje?Ali je potrebno upoštevati npr. pri celi dnevnici- 22,44 EUR-40%21,39 EUR-40%Dobljeno razliko pa obdavčiti?Ali se obdavčijo samo cele dnevnice, kjer ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Dnevnica za službeno potovanje na praznik

Avtor: Tanja Bohl

Smo podjetje s področja kovinske industrije. Zanima me, kaj priprada zaposlenemu, ki je bil na službeni poti v tujini na dan državnega praznika.
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2023

Povračilo stroškov na službeni poti v Sloveniji

Avtor: Tanja Bohl

Zaposleni na službeni poti uporablja službeno kartico. Zanima me, ali je prav, da si s službeno kartico plača tudi svoje obroke? Seveda mu v tem primeru znižamo dnevnico (zaradi zagotovljenega obroka). Ali bi bilo bolj prav, da si plača sam s svojim denarjem in dobiti dnevnico. Ali sploh lahko dobi ...
Samo za aktivne naročnike
21. 10. 2022

Obrazložitev obračuna dnevnice

»Ob 09:00 se zaposleni iz sedeža podjetja, ki je v Ljubljani odpravi na službeno pot. Ob 10:00 prične s prvim sestankom v Novem mestu, kjer se zadrži do 15:00, pot potem nadaljuje proti Zagrebu, Hrvaška.V Zagreb prispe 16:15 in prične s sestankom.Ob 20:00 ...
Samo za aktivne naročnike
s