Ugotovitev izgube

30. 9. 2016

Ugotovitev izgube

Družba Zajček d. d. je imela v poslovnem letu naslednje vrste stroškov:
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Pokrivanje čiste izgube iz prejetih dotacij in subvencij za pokrivanje izgube

Družba Zajček d. d. je dobila denarno subvencijo za pokrivanje izgube preteklih let v vrednosti 13.000 €.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Pokrivanje čiste izgube iz prejšnjih let iz oblikovanih statutarnih rezerv

Družba Zajček d. d. je pokrila preneseno čisto izgubo iz prejšnjih let v vrednosti 13.000 € iz oblikovanih statutarnih rezerv.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Pokrivanje čiste izgube iz prejšnjih let iz oblikovanih zakonskih rezerv

Družba Zajček d. d. je pokrila preneseno čisto izgubo iz prejšnjih let v vrednosti 43.000 € iz oblikovanih zakonskih rezerv.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Pokrivanje čiste izgube iz prejšnjih let s tekočim poslovanjem

Družba Zajček d. d. je pokrila preneseno čisto izgubo iz prejšnjih let v vrednosti 43.000 € s tekočim poslovanjem.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Delno pokrivanje izgube tekočega leta

Družba Zajček d. d. je izgubo delno pokrila iz zakonskih rezerv 60.000 € in preostanek nepokrite izgube v vrednosti 43.000 € je prenesla v naslednje leto.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Pokrivanje izgube tekočega leta iz rezerv

Družba Zajček d. d. je izgubo v celoti pokrila iz statutarnih rezerv 60.000 € in zakonskih rezerv 43.000 €.
Samo za aktivne naročnike
s