Kreditna sposobnost

08. 7. 2021

Dodatna zadolžitev pri banki

Veliko podjetij je pri analiziranju svojega poslovanja pred dilemo, kje je maksimalna višina zadolžitve, ki jo upoštevajo banke.Primer: Organizacija ima letno obračunano amortizacijo v višini 150.000,00 evrov, bančne obresti za najeta dolgoročna in kratkoročna posojila v vrednosti 25.000,00 evrov in neto dobiček 60.000,000 ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2020

Kreditna sposobnost kupcev

Bistveno pri prodaji na kredit je ocena kreditne sposobnosti podjetja in določitev ravni tveganja, ki jo bomo sprejeli. Prodaja na kredit je za našega kupca brezplačna oziroma mu dodaja dodatno vrednost, za prodajalca pa takšna prodaja povečuje naslednje stroške: stroški financiranja, administrativni stroški (nadzor nad prodajo in izterjavo, informatika ipd ...
Samo za aktivne naročnike
s