Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

09. 7. 2019

Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva

Najemnik in najemodajalec, oba pravni osebi, se dogovorita za najem poslovne stavbe. V pogodbi je določena najemnina, ki ostane tudi ves čas najemnega odnosa enaka. Najemnik usposobi poslovni objekt za svoje potrebe, zato zamenja pode, pregradi stene in zamenja notranja vrata. Zaradi teh vlaganj se dogovorjena najemnina ne bo spremenila.
Samo za aktivne naročnike
15. 10. 2018

Vračilo davčnih olajšav za nabavo računalniške opreme pred tremi leti

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je v preteklih letih uveljavila davčno olajšavo za nabavo računalniške opreme, katere vrednost je bila 25.000 evrov brez vključenega 22 odstotnega davka na dodano vrednost. V davčnem obračunu je bila uveljavljena davčna olajšava v vrednosti 50 odstotkov od nabavne vrednosti, kar je ...
Samo za aktivne naročnike
15. 10. 2018

Vračilo davčnih olajšav za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev pred tremi leti – prodaja z izgubo

Družba 1, d. o. o., (samostojni podjetnik) je v preteklih letih uveljavila davčno olajšavo za nabavo proizvajalnega stroja, katere vrednost je bila 80.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega davka na dodano vrednost. V davčnem obračunu je bila uveljavljena davčna olajšava v vrednosti 40 odstotkov od nabavne vrednosti, kar je predstavljalo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Zamenjava starega opredmetenega osnovnega sredstva z novim 5

Nabavili smo opremo, katere nakupna vrednost je 80.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Takojšnji popust pri plačilu opreme, ki nam ga prizna dobavitelj opreme, je štiriodstoten, ki smo ga tudi uporabili. Prejeti račun za prevoz in montažo je 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Opremo aktiviramo in jo bomo ...
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Zamenjava starega opredmetenega osnovnega sredstva z novim 4

Staro zgradbo bomo porušili in zgradili novo. Nabavna vrednost zgradbe v pridobivanju je 100.000,00 evra, kot zavezanci za IDDDV upoštevamo 76. a člen. Prejem računov za odvisne stroške v vrednosti 15.000,00 evra + 22-odstotni DDV. Prejet račun za razgradnjo stare zgradbe je 15.000,00 evra + 22-odstotni ...
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Zamenjava starega opredmetenega osnovnega sredstva z novim 2

Staro zgradbo bomo porušili in zgradili novo. Nabavna vrednost zgradbe v pridobivanju je 100.000,00 evra in kot zavezanci za IDDDV upoštevamo 76. a člen. Odvisni stroški so vkalkulirani v višini 20-odstotkov od nabavne vrednosti. Ocenjena vrednost razgradnje zgradbe je 15.000,00 evra. Prejeli smo račune za gradbeni ...
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Zamenjava starega opredmetenega osnovnega sredstva z novim

Nabavna vrednost osebnega avtomobila je 20.000,00 evra, popravek vrednosti osebnega avtomobila je 13.000,00 evra. Prodajna vrednost starega osebnega avtomobila je 4.000,00 evra. Ob nabavi si nismo odbili DDV, zato ga dalje tudi ne zaračunamo (3. točka 44. člena ZDDV-1). Nabavna vrednost novega osebnega avtomobila ...
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Zamenjava opreme za stroj 2

Nabavna vrednost opreme je 6.000,00 evra, popravek vrednosti opreme je 3.600,00 evra. Tržna vrednost opreme je 2.000,00 evra. Tržna vrednost stroja je 1.500,00 evra € + DDV. Doplačilo v denarju opravi dobavitelj opreme.
Samo za aktivne naročnike
20. 12. 2017

Zamenjava opreme za stroj

Nabavna vrednost opreme je 6.000,00 evra, popravek vrednosti opreme je 3.600,00 evra. Tržna vrednost  opreme je 2.500,00 evra. Tržna vrednost stroja je 1.900,00 evra + 22-odstotni DDV. Denarno doplačilo naredi  kupec stroja.
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2017

Dana opredmetena osnovna sredstva v finančni najem z izgubo – na zalogi

Družba Zajček, d. d., je dala v najem stroj, ki ga je imela na zalogi, njegova nabavna vrednost je 100.000 evrov, dala ga je v finančni najem za pet let v vrednosti 80.000 evrov brez 22-odstotnega DDV. Obresti so za celotno obdobje v vrednosti 5.000 evrov. Plačilo ...
Samo za aktivne naročnike
s