Poslovne obveznosti

Organizacija ima obveznosti po sklenjenih pogodbah do dobaviteljev (domači, tuji), bank, države in zaposlenih. Dolgovi so kratkoročni (plačilo obveznosti do enega leta) in dolgoročne (plačilo obveznosti nad enim letom). Pomembno je knjiženje davka na dodano vrednost (dalje DDV), v primeru, da gre za davčna zavezanca za DDV, ki so morate izmenjati ID DDV.

23. 4. 2024

Nakup umetniških del

Nakup umetniških del od davčnega nezavezanca (lastne potrebe)Organizacija je kupila umetniško sliko za lastne namene. Prejela je račun v vrednosti 2.500 € od davčnega nezavezanca. V tem primeru gre za nakup opredmetenih osnovnih sredstev umetniškega pomena, zato ne bomo obračunavali amortizacije. V računovodskih usmeritvah moramo napisati, na koliko let ...
Samo za aktivne naročnike
22. 4. 2024

Uporaba lastnih proizvodov in storitev za reprezentanco

Organizacija je za reprezentanco porabila lastne proizvode, katerih lastna cena je 2.000 €. Obračunani je 22 % DDV je 440 €. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Obračun lastnih proizvodov Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev 701 2.000 Proizvodi v lastnem skladišču 630 2.000 2 Obračun DDV Dajatve, ki ...
Samo za aktivne naročnike
22. 4. 2024

Stroški poslovnih in reklamnih daril

Stroški reprezentance so stroški pogostitev, zabave ter darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih organizacije s poslovnimi partnerji. Zato se darila z logotipom obravnavajo kot strošek reprezentance, ki so v davčnem obračunu delno priznan strošek v višini 50 % (drugi odstavek 31. člena ZDDPO-2). Tako si pri nabavi daril z ...
Samo za aktivne naročnike
02. 4. 2024

Stroški pogostitve poslovnih partnerjev

Organizacija je povabila svoje poslovne partnerje na poslovno kosilo ob uspešno sklenjenem poslu. Vrednost pogostitve je bila 610 € z vključenim 9,5 % DDV. Račun je bil plačan s poslovno kreditno kartico, ki je bila tudi unovčena. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa za reprezentanco Kratkoročne obveznosti (dolgovi ...
Samo za aktivne naročnike
02. 4. 2024

Prejem računa za intelektualne storitve

Organizacija ima sklenjeno pogodbo z notarsko pisarno, da jim mesečno pošljejo račun za vse opravljene mesečne storitve overitve dokumentov. Vrednost prejetega računa je 9.760 € z vračunanim 22 % DDV. Račun plača iz TRR Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Obračun lastnih proizvodov Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi ...
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2024

Prejem računa za intelektualne storitve (notar, odvetnik, svetovalci)

Organizacija ima sklenjeno pogodbo z notarsko pisarno, da jim mesečno pošljejo račun za vse opravljene mesečne storitve overitve dokumentov. Vrednost prejetega računa je 9.760 € z vračunanim 22 % DDV. Račun plača iz TRR Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Obračun lastnih proizvodov Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi ...
Samo za aktivne naročnike
26. 3. 2024

Prejem računa za telekomunikacijske storitve

Organizacija je prejela račun od Telekom d. d. v mesecu januarju za december v vrednosti 1.220 €. Račun vsebuje naročnino 300 €, pogovore 700 € in 200 € z 22 % DDV. Račun je plačala iz TRR. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa za PTT storitve Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev ...
Samo za aktivne naročnike
26. 3. 2024

Prejem računa za komunalne storitve

Organizacija je prejela račun za komunalne storitve (javna higiena, kot je odvoz smeti) v vrednosti 200 € z vključenim 9,5 % DDV. Račun je plačala iz TRR. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa za komunalne storitve Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 220 200 Kratkoročne terjatve za ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2024

Nabava pisarniškega materiala in strokovne literature

Organizacija je v nabavila pisarniški material v vrednosti 12.200 € z vključenim 22 % DDV. Prav tako je družba prejela račun za knjigo »Kako knjižimo poslovne dogodke« v vrednosti 500 € brez vključenega 9,5 % DDV. Oba računa sta bila plačana iz TRR. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prejem računa ...
Samo za aktivne naročnike
s