DDV v javnem sektorju

28. 9. 2023

Osebe javnega prava kot mali davčni zavezanci

Osebe javnega prava kot mali davčni zavezanciID-številke za DDV ni treba pridobiti davčnemu zavezancu:ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa;ki na ozemlju Slovenije opravlja le oproščene dobave blaga in storitev, od katerih se DDV ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Izjema od obveznosti izdajanja računov za prodajo na šolskih bazarjih

Šesti odstavek 143. člena PZDDV določa, da se obveznost izdajanja računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1 ne nanaša na:njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,jih upravljajo in vodijo ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Uporaba nepremičnin v javnem sektorju in DDV

Če storitev nima značilnosti najema oziroma zakupa nepremičnin, je pa povezana z uporabo oziroma rabo nepremičnine, pri čemer to predstavlja njen postranski oziroma spremljajoči del (na primer: uporaba športnih objektov, rezervacija mize v restavraciji, postavitev prodajnega avtomata znotraj nepremičnine, uporaba WC ...), je obdavčitev take storitve odvisna od vsebine storitve (3 ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Gradbene storitve v javnem sektorju in DDV

Na podlagi določbe a) točke 76. a člena ZDDV-1 DDV mora plačati davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji in se mu opravi gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami. Med gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Najem nepremičnin in DDV

Splošno o najemu nepremičninTreba je ločiti uporabo nepremičnine od najema.Temeljna značilnost pogodbe o najemu oziroma zakupu nepremičnin (vključno s podnajemom) za namene uporabe 2. točke 44. člena ZDDV-1 je, da je najemniku oziroma zakupniku za dogovorjeno obdobje (za plačilo) dana pravica neovirano zasedati točno določeno nepremičnino ali njen ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Donacije in sponzorstvo in DDV

Sponzorstvo je pogodben odnos med sponzorjem (podjetjem) in prejemnikom sredstev, denimo šolo, vrtcem, v katerem se prvi zaveže vložiti določena finančna sredstva v zameno za usluge drugega.Pri donaciji donator od prejemnika donacije ne pričakuje nobene protiusluge. Praviloma so prejemniki donacij nepridobitne organizacije, ki so registrirane za spodaj navedene namene ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Subvencije in DDV

Denarna sredstva za različne namene prejemnikom dajejo občine, država ali Evropska unija.Subvencija je plačilo v denarju ali stvareh države kot pomoč podjetju, ne pa plačilo kupca ali naročnika za blago ali storitev, ki jo izdeluje (sodba Sodišča EU sodbi C-30/59).FURS v svojem pojasnilu Obdavčitev subvencij z DDV ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Odbitek DDV

Splošno o odbitku DDV v javnem sektorjuDavčni zavezanec ima pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Oproščene dejavnosti v javnem sektorju

Oproščene dejavnostiOproščene dejavnosti v javnem interesu so urejene 42. člen ZDDV-1. Dejavnosti, ki so v javnem interesu spadajo med neprave oprostitve. Javni interes je interes, da so storitve in blago, na katere se oprostitve nanašajo, za končnega uporabnika cenejši (gre za fizične osebe). Neprave oprostitve v sistemu DDV pomenijo ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2023

Osebe javnega prava - nezavezanke za DDV

NezavezankePo splošnem pravilu iz petega odstavka 5. člena ZDDV-1 se državnih organov in organizacij, organov lokalnih skupnosti ter drugih oseb javnega prava ne šteje za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila ...
Samo za aktivne naročnike
s