Rezervacije

20. 9. 2023

Rezervacije pri posrednih proračunskih uporabnikih

Dolgoročne rezervacije za pokrivanje stroškov reorganizacije Po sklepu organa upravljanja zavoda in potrditvi sklepa s strani ustanovitelja se oblikujejo dolgoročne rezervacije za namen reorganizacije pravne osebe v višini 250.000 €. Računi v povezavi z reorganizacijo pravne osebe, prejeti od dobaviteljev, v višini 200.000 € + 22 % DDV. Zap. št ...
s