Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

11. 1. 2023

Novosti in pogoji za pridobitev pravic na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2023

Najpomembnejša novost na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljena s 1. januarjem 2023, je izenačitev odmerne lestvice za moške in ženske. Z novelo ZPIZ-2I (Uradni list RS, št. 51/21), ki se je začela uporabljati 1. maja 2021, se je namreč skrajšalo prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice za ...
23. 3. 2022

Spremenjena davčna obravnava prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi

Ministrstvo za finance je pritrdilo prizadevanjem ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija za uskladitev 56. člena Zakona o dohodnini, ki se nanaša na samozaposlene v kulturi, ki prejemajo državno pomoč. Sprememba člena odpravlja neskladje z veljavno zakonodajo na področju davčne obravnave prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi.
s