Lastna cena

16. 3. 2022

Kalkulacije lastne in prodajne cene

Kalkulacije podpirajo in omogočajo natančno ugotavljanje stroškov stroškovnih nosilcev (dalje SN) in sprožitev aktivnosti, saj so kalkulacije obračuni stroškov. Aktivnosti in stroške je treba pregledno ugotavljati zaradi določanja cen proizvodov, storitev in blaga (naprej produkti), ki pogojujejo zaslužek gospodarski družbi, samostojnem podjetnikom, zadrugi, društvo, zavodu ipd. (naprej organizacija).V povezi ...
Samo za aktivne naročnike
s