Povračila stroškov

06. 5. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – maj 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
11. 4. 2024

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja za leto 2024

  UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH   Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja ...
03. 4. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – april 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
08. 3. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – marec 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
09. 1. 2024

Višina regresa za prehrano v javnem sektorju s 1. 1. 2024 je 6,90 EUR

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za ...
04. 1. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena za NMB - 95 - januar 2024

(za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)
05. 12. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – december 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
16. 10. 2023

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela vozniku v mednarodnem cestnem prometu (napotenemu delavcu - vozniku) in poročanje

Voznikom, ki opravljajo prevoze v mednarodnem cestnem prometu, pripadajo tudi povračila stroškov v povezavi z delom. Pravica delavca do povračil stroškov v zvezi z delom je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 (130. člen). Višina povračil stroškov se določi s kolektivno pogodbo dejavnosti ali z izvršilnim predpisom.Glede davčne ...
Samo za aktivne naročnike
06. 10. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 - oktober 2023

NAJVIŠJA POROČANA MALOPRODAJNA CENA NMB-95 –oktober 2023(za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezni mesecNa podlagi metodologije ...
04. 4. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za april 2023

Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21), v povezavi z 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA ...
s