Povračila stroškov

05. 12. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – december 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
16. 10. 2023

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela vozniku v mednarodnem cestnem prometu (napotenemu delavcu - vozniku) in poročanje

Voznikom, ki opravljajo prevoze v mednarodnem cestnem prometu, pripadajo tudi povračila stroškov v povezavi z delom. Pravica delavca do povračil stroškov v zvezi z delom je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 (130. člen). Višina povračil stroškov se določi s kolektivno pogodbo dejavnosti ali z izvršilnim predpisom.Glede davčne ...
Samo za aktivne naročnike
06. 10. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 - oktober 2023

NAJVIŠJA POROČANA MALOPRODAJNA CENA NMB-95 –oktober 2023(za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezni mesecNa podlagi metodologije ...
31. 8. 2023

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

  UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH   Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja ...
Samo za aktivne naročnike
04. 4. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za april 2023

Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21), v povezavi z 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA ...
26. 1. 2023

Regres za prehrano med delom od januarja do junija 2023 - javni sektor

Višina regresa za prehrano v javnem sektorju za obdobje januar - junij 2023 znaša 6,60 evra.
06. 12. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – december 2022

(za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene) najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za EUR/liter datum objave na spletni strani MJU mesec uporabe podatka za obračun kilometrine november 2022 1,49267 2. 12. 2022 december 2022
04. 10. 2022

Najvišja poročana maloprodajna cena nmb-95 – oktober 2022

(za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)
27. 9. 2022

Razlika med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela javnih uslužbencev

Ker je Vrhovno sodišče RS pred časom v sodbi VIII Ips 55/2021 z dne 14. 6. 2022 odločalo o revizijskem vprašanju, ali je javni uslužbenec upravičen do dodatka za povečan obseg dela in pri tem tudi pojasnilo razliko med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela ...
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2022

Regres za prehrano med delom

Višina regresa za prehrano v javnem sektorju za obdobje julij – december 2022 znaša 4,94 evra.
s