Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2024 do 31. decembra 2024

05. 7. 2024

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22 se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2024) 1,006.

Glede na ta količnik rasti cen prehrambnih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2024 do 31. decembra 2024 6,94 evra.

Usklajen znesek se objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Nazaj

s