Kadrovski oddelek

13. 5. 2024

Sorazmerni del regresa za letni dopust - dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času - nadomestilo za neizrabljen letni dopust - stroški prehrane med delom

VDSS Sodba Pdp 552/2023JedroIz sodne prakse Sodišča Evropske unije (SEU) glede določbe 7. člena Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa, ki jo je treba upoštevati za pravilno razlago 164. člena ZDR-1, ki ureja neveljavnost ...
07. 3. 2024

Letni dopust delavca, ki dela pri dveh delodajalcih

Avtor: Tanja Bohl
Delavec ima pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 28 ur na teden, 12 ur na teden pa opravlja delo pri drugem delodajalcu ter drugo delavko, ki ima pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 30 ur na teden in dela 10 ur na ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2024

Minimalna urna postavka za študentsko delo

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 3. februarja 2024 znaša:✅ BRUTO: 7,21 €✅ NETO: 6,20 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun) Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 13,95 ...
11. 1. 2024

Odgovori na vprašanja o vodenju evidence delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
V nadaljevanju podajamo nekaj zbranih vprašanj in odgovorov, kar na enem mestu:vprašanje:Kako najbolje urediti vodenje evidence delovnega časa za vodilne delavce (direktorje), če se ne želijo niti žigosati niti v kako tabelo vpisovati prihode, odhode, čas malice ...?OdgovorPrimarno pojasnjujemo, da se na podlagi ZEPDSV-A, kot delavec v ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2024

Ureditev delovnega časa pri delodajalcu - praktični napotki

Glede na to, da se glede urejanja delovnega časa pojavljajo številna vprašanja, v nadaljevanju predstavljamo ureditev, ki je uporabna tako za zasebni kot javni sektor.Vprašanja:Zaradi narave dela (prireditve, dogodki, terensko delo) si zaposleni sami razporejajo delovni čas v okviru 40-urnega tedenskega delovnika. Sami si razporejajo tudi delo popoldne ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2024

Evidentiranje malice delavcev na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje:Zanima nas, kako evidentirati malico delavcev, ki malicajo na delovnem mestu. Absolutno se nam ne zdi ok rešitev pošiljanje delavcev, da se evidentirajo in potem odjavijo od malice. Ali bi bilo dovolj v tem primeru v Pravilniku o delovnem času, opredeliti, da ima delavec pravico do odmora?Odgovor:Zakon ...
Samo za aktivne naročnike
24. 11. 2023

Ključne spremembe novele zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDR-1D, ki je bil v Uradnem listu objavljen dne 15. 11. 2023, veljati pa je pričel z dnem 16. 11. 2023, pri čemer se bodo nekatere določbe začele uporabljati šele po izteku določenega prehodnega obdobja ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. Objavljamo podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša ...
18. 8. 2023

Dan solidarnosti - dela prost dan

Avtor: Tanja Bohl
Na seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 9. 8. 2023, je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05, v nadaljevanju ZOPNN-F), ki v 15. členu določa, da se v letu 2023 kot dela prost dan v Republiki Sloveniji ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2023

Kvota zaposlovanje invalidov – nagrade in odškodnine

Delodajalci morajo zaposlovati invalidne osebe, če imajo najmanj zaposlenih 20 zaposlenih naprej in je število odvisno dejavnosti, kako so delodajalci registrirani po SKD (2 %, 3 % in 6 % zaposlenih). V primeru, da izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0 ...
s