Kadrovski oddelek

24. 11. 2023

Ključne spremembe novele zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDR-1D, ki je bil v Uradnem listu objavljen dne 15. 11. 2023, veljati pa je pričel z dnem 16. 11. 2023, pri čemer se bodo nekatere določbe začele uporabljati šele po izteku določenega prehodnega obdobja ...
Samo za aktivne naročnike
14. 11. 2023

Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. Objavljamo podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša ...
18. 8. 2023

Dan solidarnosti - dela prost dan

Avtor: Tanja Bohl
Na seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 9. 8. 2023, je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05, v nadaljevanju ZOPNN-F), ki v 15. členu določa, da se v letu 2023 kot dela prost dan v Republiki Sloveniji ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2023

Kvota zaposlovanje invalidov – nagrade in odškodnine

Delodajalci morajo zaposlovati invalidne osebe, če imajo najmanj zaposlenih 20 zaposlenih naprej in je število odvisno dejavnosti, kako so delodajalci registrirani po SKD (2 %, 3 % in 6 % zaposlenih). V primeru, da izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0 ...
01. 2. 2023

Dogovor o opravljanju nadur in njihov obračun

Delovni čas je omejen na 40 ur tedensko, vendar se zgodi, da je delovnik daljši. Pri tem ni upoštevano samo delo, ki ga delavec opravi na delovnem mestu v podjetju, temveč tudi dodatno delo od doma, dosegljivost preko mobilnega telefona in elektronske pošte. Je nadurno delo zakonsko sploh dovoljeno ...
Samo za aktivne naročnike
24. 1. 2023

Nova dolžnost delodajalcev – poročanje o veljavnih kolektivnih pogodbah

Novo leto prinaša zahteve za delodajalce, ki morajo po novem poročati o veljavnih kolektivnih pogodbah.S 1. januarjem 2023 se je pričel uporabljati nov obrazec za izračun davčnih olajšav (REK-O). Obrazec je bil objavljen tik pred koncem lanskega leta in ga je treba uporabljati za izplačila dohodkov od 1. januarja ...
23. 11. 2022

Uporaba telefonov v zasebne namene tekom delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
V praksi se pojavlja vedno več primerov, ko delodajalci izrazijo željo po popolni prepovedi uporabe mobilnih telefonov v zasebne namene med delovnim časom. Ljudje preživljamo ogromno časa na socialnih omrežjih, tudi med delovnim časom, kar lahko povzroča tako motnje v delovnem procesu, kot tudi napake pri delu, zlasti pa lahko ...
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2022

Se nam obeta krajši polni delovni čas?

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) glede polnega delovnega časa določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oz. kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši ...
08. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 dalje

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022. Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje Inšpektorata ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2022

Elektronsko vodenje dokumentacije osebnih map

V zvezi z evidencami je treba spoštovati Zakon o evidencah na področju dela – zakon določa evidenco o zaposlenih delavcih, v kateri so podatki o določenem delavcu.
Samo za aktivne naročnike
s