Prodaja osnovnih sredstev

29. 1. 2016

Prodaja osnovnih sredstev z izgubo

Samostojni podjetnik ima stanje opreme v vrednosti: nabavna vrednost 100.000 evrov, popravek vrednosti 75.000 evrov. Prodal jo je kupcu za 20.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Plačilo je bilo zavarovano z bančno garancijo, ki jo je unovčila banka.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Prodaja osnovnih sredstev z dobičkom

Samostojni podjetnik ima stanje opreme v vrednosti: nabavna vrednost 100.000 evrov, popravek vrednosti 75.000 evrov. Prodal jo je kupcu za 35.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Plačilo je bilo nakazano na podjetnikov poslovni račun.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Prodaja trgovskega blaga

Samostojni podjetnik, ki je zavezanec za DDV, je izstavil račun za prodano trgovsko blago kupcu v Sloveniji, v vrednosti 18.300 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Zaloge trgovskega blaga vodi po nabavni ceni, ki je 12.000 evrov. Plačilo je dobil z menico, ki je bila uspešno unovčena.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Prodaja gotovih proizvodov

Samostojni podjetnik, ki ni zavezanec za DDV, je izstavil račun fizični osebi (občanu) za prodane gotove proizvode v vrednosti 1.220 evrov. Lastna cena prodanih gotovih proizvodov je 800 evrov. Plačilo je dobil v gotovini, ki jo je položil na svoj poslovni račun.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Prodaja storitev

Samostojni podjetnik, ki je zavezanec za DDV, je izstavil račun poslovnemu partnerju za opravljeno storitev v vrednosti 1.220 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Plačilo je dobil s poslovno kartico. Kartica je bila unovčena in plačati je moral 3-odstotno provizijo.
Samo za aktivne naročnike
s