Izpolnjevanje podatkov v obrazcu REK-neOZP

08. 5. 2024

Zavezance za odtegnitev in plačilo OZP za prejemnike dohodka, pri katerih je izplačan dohodek prenizek za odtegnitev in plačilo OZP, FURS opozarja na pravilno izpolnitev podatkov v obrazcu Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka – OZP (REK-neOZP).

V polje »Znesek dohodka« je treba  vpisati znesek dohodka, ki je izkazan na REK obrazcu v polju A052. 

Obrazec REK-neOZP se uporablja zgolj v primerih, ko dohodek ne zadošča za poplačilo OZP (več pojasnil je na voljo v podrobnejšem opisu v točki 5.6. podrobnejšega opisaDohodek iz delovnega razmerjater v navodilih k obrazcuObvestilo o nezmožnosti odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka – OZP (REK-neOZP)

Nazaj

s