Problemi in posebnosti po ustanavljanju in vodenju društva

20. 1. 2016

Predogled vsebine

Pri ustanavljanju in vodenju poslovanja in računovodstva v društvih se pojavljajo naslednji problemi:

  • opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti, saj morajo društva svojo pridobitno dejavnost opredeliti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti. Društva morajo poleg svoje osnovne šifre 94 - Dejavnost članskih organizacij dodati še šifro dejavnosti, ki jih društva opravljajo kot pridobitna. To pomeni, da morajo društva takšno dejavnost opredeliti v svojem ustanovitvenem aktu. Tista društva, ki se ustanavljajo, morajo takšno opredelitev opredeliti že ob registraciji društva,
  • društvo ima lahko podružnice zato lahko ima dva zastopnika,
  • z javno objavo letnih poročil, ki se oddajo na AJPES, so podatki javno objavljeni in izvajanje nadzora lahko opravlja tržni inšpektorat.

Nazaj