Dodatki kot del plače zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja

14. 5. 2024 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Predogled vsebine

Dodatki so v plačnem sistemu javnega sektorja, v katerega so vključeni tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanje, eden od treh sistemskih elementov plače. V skladu s prvim odstavkom 5.člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( v nadaljevanju: ZSPJS) je namreč plača sestavljena iz:

  • osnovne plače,
  • dela ...

Nazaj

s