Gradbeništvo – računovodske in davčne posebnosti

Predogled vsebine

Gradbena dejavnost je specifično področje z vidika računovodskega spremljanja prihodkov, stroškov, zalog, inventurnih popisov in določanja stopnje dokončanosti gradbenih projektov. Posebnost gradbene dejavnosti je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje (tudi nad enim letom) in računovodsko-obračunsko obdobje se razlikuje od pogodbenega računovodsko-davčnega obdobja. Pri obračunu gradbenih projektov je pomembno razporejanje in evidentiranje prihodkov ter stroškov, odhodkov po obdobjih, v katerih nastajajo.

Vsebina

1. Evidentiranje prihodkov od prodaje

 • Knjiženje izdanih računov za gradbene situacije
 • Knjiženje dobropisov
 • Knjiženje predujmov
 • Knjiženje situacij podizvajalcev
 • Časovno razmejevanje prihodkov po SRS 15

2. Evidentiranje in vodenje zalog

 • Evidentiranje materiala
 • Evidentiranje polproizvodov, dokončanih projektov
 • Evidentiranje inventurnih primanjkljajev

3. Stroškovno spremljanje projekta

 • Stroškovna mesta in stroškovni nosilci
 • Knjiženje prejetih računov od podizvajalcev
 • Časovno razmejevanje stroškov
 • Določanje stopnje dokončanosti gradbenih projektov

4. Kalkulacija cene gradbene storitve

 • Lastna cena glede na naravne vrste stroškov
 • Kalkulacija prodajne cene
 • Obračun DDV po ZDDV-1
 • Obračun DDV po 76a. členu ZDDV-1

5. Vodenje osnovnih sredstev gradbenega podjetja

 • Nabava osnovnih sredstev
 • Izdelava osnovnega sredstva v lastni režiji – davčni in računovodski vidik

6. Obdavčitev gradbenih del

 • Davek na dodano vrednost
 • Davek od dohodka pravnih oseb

7. Knjigovodsko spremljanje garancij

 • Vrste prejetih in izdanih storitvenih garancij
 • Vrste prejetih in izdanih plačilnih garancij
 • Evidentiranje stroškov garancij

8. Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija

Nazaj

s