Računovodske in davčne napake pri vodenju poslovnih dogodkov

Predogled vsebine

Potrebno je upoštevati evidentiranje finančnih najemov, kratkoročnih (poslovnih) najemov in pravice do uporabe dolgoročnih sredstev in njihov vpliv na računovodske izkaze, kot jih določa MRS 15 in MRS 16. Potrebna je pravilnost oslabitev in odpisov terjatev, obveznosti, naložb ter zalog. Ugotavljajo se napačne oblike oblikovanja in črpanja dolgoročnih obveznosti, ki se oblikujejo v bodočih stroških, kot so rezervacije. Napake so zaznane tudi pri obračunavanju najrazličnejših vrst bonitet zaposlenih. Najpogostejše so opažene tudi napake pri obračunavanju potnih nalogov. Pri davčnem obračunu so tudi ugotovljene napake pri priznavanju nepotrebnih, nepriznanih in delno priznanih odhodkov poslovanja.

Nazaj

s