Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov v povezavi z odpravo varčevalnih ukrepov

25. 11. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Vsebina

 • Predstavitev vsebine dogovora
 • Pregled aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev
 • Izplačilni dan in regres za letni dopust za leto 2021
 • Predstavitev povračil stroškov in spremenjene ureditve, in sicer:
  • Regres za prehrano
  • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
  • Dnevnice za službeno potovanje v državi
  • Kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene
  • Jubilejne nagrade
  • Solidarnostna pomoč
  • Terenski dodatek
 • Nagrada za obvezno prakso dijakom in študentom
 • Usklajevanje povračil stroškov

Nazaj

s