Podatki za obračun plače za maj 2024 - izplačilo junij 2024

04. 6. 2024

Število delovnih dni v maju je 21. Število praznikov z nadomestilom plače je 2. Fond ur je 184.

Povprečna mesečna bruto plača (za marec) 2024 : 2.332,70 evrov.

Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno (zadnji podatek za januar-marec) 2024: 2.310,33 evrov.

Minimalna plača za leto 2024 je 1.253,90 evrov.

Povprečna bruto plača za leto 2023 je 2.220,95 evrov.

Za izplačila od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov: :
Zaposleni v delovnem razmerju in samozaposleni: (s. p.) 1.332,57 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2023 znaša 2.220,95 eur).

Družbeniki, lastniki podjetij: 1.998,86 eur (90 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2023 znaša 2.220,95 eur).

Strošek oziroma prejemek

Višina

 

Regres za prehrano

 

 

Med delom:  7,96 evra

Začasno napoteni: 14,33 evrov

 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

 

 

Kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evra.

Lahko strošek imenske mesečne vozovnice na podlagi dokazila o nakupu

 

 

Dnevnice za službeno potovanje v državi

 

 

Nad 12 ur: 27,81 evra,

Nad 8 do vključno 12 ur: 13,88 evra,

Od 6 do vključno 8 ur: 9,69evra

 

 

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila

 

 

Prevoz na službenem potovanju: 0,43 evra

Prevoz na delo in z dela: 0,21 evra

 

 

Jubilejna nagrada

 

 

Za 10 let delovne dobe: 666,29 evra,

Za 20 let delovne dobe: 999,43 evra,

Za 30 let delovne dobe: 1.332,57 evra,

Za 40 let delovne dobe: 1.665,71 evra.

 

 

Solidarnostna pomoč

 

 

Primer smrti: 5.000 evra

Drugi primeri: 2.000 evra

 

 

Odpravnina ob upokojitvi

 

 

 

6.662,85 evra

 

 

Ločeno življenje

 

 

434,00 evra

 

Regres za letni dopust 

1.253,90 evra 

Nazaj

s