Obračun DDV, Zahtevki za vračilo trošarine << poglejte več

30. 11. 2020 | Oba sektorja

Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (TRO-I)

Obračun davka na finančne storitve (DFS)

Obračun davka na motorna vozila (DMV-O)

Poročilo o dobavah (PD-O)

Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (TRO-K)

Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (TRO-K )

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B) - mesečni

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B) - trimesečni

Nazaj