Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2022/2023 - 1. del

31. 03. 2023 | Javni sektor

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da so bili razdeljeni proizvodi porabljeni izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠSH.

Agencija pred izplačilom izvaja pregled na šolah, kjer se pregleda knjigovodstvo šole, iz katerega mora biti razvidno namensko razdeljevanje proizvodov.

ODDAJA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO:

  1. 31. marec - oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanje do 31. 12. preteklega leta)
  2. 30. junija - oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanja od 1. 1. tekočega leta do 31. 3. tekočega leta)
  3. 24. september - oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanja od 1. 4. tekočega leta do 24. 6. tekočega leta)

Nazaj

s