Izplačilo regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane - javni sektor

09. 5. 2022

Vprašanje:

Dne 28.04.2022 smo se zaposleni udeležili celodnevne ekskurzije v sklopu delovne obveznosti-javni sektor (od 6.30 do 20.30, imeli smo plačano kosilo, prej pa smo dobili sendvič in rogliček, vodo).

Kako pri plači pravilno obračunam strošek malice? Predvidevam, da lahko obračunam malico in pojedeno malico, saj smo dobili malico (kot ostale dni, ko obračunam malico in koriščenje oz. pojedeno malico).

Nazaj