Napotitev delavca na delo v Nemčijo

03. 5. 2021 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Vprašanje:

Agencija za zaposlovanje bi delavca napotila na delo v Nemčijo za 3 mesece, delavec je rezident Slovenije.

Naredili so prijavo A1.

Ali so za agencijo kakšne posebnosti pri plačilu dohodnine in prispevkov, ali jih morajo plačati v Nemčiji? Če da, po kateri konvenciji, uredbi, členu …?

Nazaj