Odpravnina ob upokojitvi v javnem sektorju

10. 6. 2022

Vprašanje:

Plača JU je nižja od povprečne plače v RS.

Odpravnina pripada v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v RS za pretekle tri mesece.

Znani podatek 1.953,10 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za tromesečje * 3.

Je pravilno?

Nazaj