Pravica do regresa

17. 11. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Delavcu preneha delovno razmerje dne 29. 12. Pri izračunu sorazmernega dela upoštevamo sorazmernost na ravni meseca, to pomeni, da upoštevamo koliko dni v posameznem mesecu je delavec zaposlen. V skladu s tretjim odstavkom 161. člena ZDR-1, se pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta, torej bo delavec, ki mu delovno razmerje preneha z dnem 29. 12., upravičen do celotnega letnega dopusta za to koledarsko leto. Pravica do regresa je vezana na pravico do letnega dopusta, tudi četrti odstavek 131. člena določa, da če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. Iz navedenega bi se dalo sklepati, da ima potem delavec, ki ima pravico do celotnega letnega dopusta za to koledarsko leto, tudi pravico do celotnega regresa za to leto in mu ga ni potrebno vračati, čeprav mu delovno razmerje preneha z dnem 29. 12.

Torej, če povzamem, glede na zgoraj navedeno nas zanima, ali je delavec, ki mu delovno razmerje preneha proti koncu koledarskega leta ter mu po izračunu v skladu z ZDR-1 pripada celotni letni dopust za to koledarsko leto, upravičen tudi do celotnega regresa za to isto leto in mu ga ni potrebno vračati, ali pa je kljub temu, da mu pripada celotni letni dopust, dolžan vrniti sorazmerni del regresa?

Nazaj

s