Primer knjiženja odtujenega blaga in gotovine v gostinskem obratu v breme gostinskega obrata

Vprašanje:

Imamo primer, ko so bila v enoti gostinstva, ki deluje v okviru režijskega obrata občine zaradi tatvine fizično odtujena osnovna sredstva (blagajna) in nekaj gotovine, nekaj opreme pa je bilo uničene. Kraja je bila prijavljena policiji, narejen je bil policijski zapisnik. Policija storilca do še ni našla, tako da odgovornosti za storjeno dejanje še ni možno pripisati nikomur. Odtujena gotovina in predmeti niso bili zavarovani. V pravilnikih takih situacij nimamo posebej opredeljenih, zato nas zanima kako naj pravilno ravnamo pri odpisu gotovine in opreme iz računovodskih evidenc? Ali je ustrezna listina za odpis sklep župana in na katero zakonsko podlago se v sklepu lahko sklicujemo? Ali je prav, da se odpis opravi med letom kot izredni odpis na dan ko se je kraja zgodila? Prosim za shematski prikaz knjiženja, saj na vašem portalu ne najdemo nobenega podobnega primera.

Nazaj

s