Davčna osnova od dohodkov javnih uslužbencev napotenih na delo v tujino

20. 11. 2023 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Predogled vsebine

Napotenemu javnemu uslužbencu in funkcionarju, ki prejema dohodke iz delovnega razmerja po ZUJF se v davčno osnovo vštevajo samo tisti dohodki oziroma deli dohodka iz delovnega razmerja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo dohodkom iz delovnega razmerja, ki bi jih napoteni delavec prejemal za enaka dela v ...

Nazaj

s