Nacionalna pravila pri obračunu plače

20. 11. 2023 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Predogled vsebine

Z davčnega vidika ni pomembno ali gre za napotene delavce na delo v tujino, za katere delodajalec pridobi potrdilo A1 po 12. ali 13. členu Uredbe ES 883/2004/ES oziroma ali gre za napotene delavce na delo v tretje države.

Pri davčni obravnavi napotenih delavcev moramo vedno izhajati iz ...

Nazaj

s