Predlaganje REK obrazcev

20. 11. 2023 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Predogled vsebine

Predlaganje REK obrazcev

V obrazcu REK-O (za izplačila od 1. 1. 2023 dalje) izplačevalec dohodka izračuna davčni odtegljaj in obračuna prispevke za socialno varnost po stopnjah, ki veljajo na dan izplačila dohodka.

Za izplačila od 1. 1. 2023 dalje se o izplačilih plače in nadomestila plač delavcem napotenim na ...

Nazaj

s