Računovodske informacije za direktorja (podjetnika)

30. 9. 2016

Računovodske informacije za direktorja (podjetnika)

Predlagamo, da direktorji podjetij (podjetniki) zahtevajo od svojih podrejenih naslednje računovodske in druge poslovne informacije: dnevne (stanje denarnih sredstev - denarni tok ), tedenske (stanje denarnih sredstev in realizirani prilivi in odlivi - denarni tok , stanje terjatev in obveznosti po zapadlosti), mesečne (načrt prejemkov in izdatkov in ugotovitev plačilne sposobnosti, izkaz poslovnega izida ...
Samo za aktivne naročnike
s