2020

17. 12. 2020

Furs - Stopnje DDV

FURS je objavil spremenjen dokument Stopnje DDV.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 12. 2020

FURS - Pogosta vprašanja in odgovori o BREXIT-u

Vprašanja gospodarskih subjektov in odgovori FURS.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 12. 2020

FURS podrobnejši opis - Olajšave za investicije

Navedeni podrobnejši opis obravnava uveljavljanje olajšave za investiranje v skladu s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2. Smiselno enaka obravnava velja tudi glede uveljavljanja olajšave za investiranje v skladu s 66.a členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 11. 2020

Statistični podatki - december 2020

Objavljamo uporabne statistične podatke.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 11. 2020

Subvencija za fiksne stroške

V nadaljevanju podajamo pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede ukrepa subvencioniranja fiksnih stroškov

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 11. 2020

Boniteta zaposlenemu glede uporabe električnega vozila

Delodajalec, ki je nabavil električno vozilo in ga da zaposlenemu v uporablja tudi v privatne namene in le-ta sam zagotavlja gorivo, se stroški goriva (električne energije) izračunajo upoštevaje podatke o povprečni porabi goriva za posamezen tip vozila, ki so praviloma dostopna na spletnih straneh.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2020

Pri obročnem plačilu davkov bodite pozorni na plačilo s pravilnim sklicem

V primeru odobrenega obročnega plačila davkov vas pozivamo, da plačilo posameznega obroka vedno izvršite z referenco oziroma sklicem, določenim na odločbi o obročnem plačilu.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 11. 2020

Pravica do kratkotrajne odsotnosti (3 dni) zaradi bolezni – postopek izvajanja po navodilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izdal navodila s pojasnili za postopek izvajanja pravice do kratkotrajne odsotnosti do 3 dni zaradi bolezni. To pravico opredeljuje Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 (objavljen 23. 10. 2020 je bil ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 10. 2020

Obračun ur glede na različne dneve opravljenih ur

V organizaciji imajo 5-dnevni delovni teden. Ob sredah delajo 10 ur in ob petkih 6 ur, ostale dni delajo 8 ur.V mesecu, ki je manjši od povprečja jih zanima koliko ur dajo v obračun 8 ur in v za dopust v sredo 8 ur.Obračun bruto plače se naredi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 10. 2020

Pogoji za upravičenost do interventnih ukrepov (po PKP5 in PKP6)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, v nadaljevanju PKP5), ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020, podaljšuje nekatere ukrepe, kot so npr. povračila nadomestil plač zaposlenih zaradi karantene, bistvena novost za delodajalce pa je ureditev nadomestila plač tudi za delavce, ki ne morejo opravljati ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6
s