2020

17. 12. 2020

Furs - Stopnje DDV

FURS je objavil spremenjen dokument Stopnje DDV.
16. 12. 2020

FURS - Pogosta vprašanja in odgovori o BREXIT-u

Vprašanja gospodarskih subjektov in odgovori FURS.
15. 12. 2020

FURS podrobnejši opis - Olajšave za investicije

Navedeni podrobnejši opis obravnava uveljavljanje olajšave za investiranje v skladu s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2. Smiselno enaka obravnava velja tudi glede uveljavljanja olajšave za investiranje v skladu s 66.a členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 12. 2020

Pogoji za upravičenost do interventnih ukrepov (po PKP5 in PKP6)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, v nadaljevanju PKP5), ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020, podaljšuje nekatere ukrepe, kot so npr. povračila nadomestil plač zaposlenih zaradi karantene, bistvena novost za delodajalce pa je ureditev nadomestila plač tudi za delavce, ki ne morejo opravljati ...
Samo za aktivne naročnike
02. 12. 2020

Davčne olajšave za invalida, ki ne zaposluje in ima registrirano dejavnost samostojnega podjetnika posameznika

Samozaposlen invalid različnih kategorij, ki je registriran kot samostojni podjetnik posameznik in ne zaposluje, lahko uveljavlja znižanje letne davčne osnove dejavnosti svojega poslovanja, ki je v višini 30 % povprečne bruto mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PBRRS), če je invalid druge in tretje stopnje, za vsak mesec opravljanja dejavnosti.Zavezanec, ki ...
Samo za aktivne naročnike
02. 12. 2020

Osnova za obračun bolniške odsotnosti v breme delodajalca

Primer pravilnega obračuna nadomestila bolniške odsotnosti zaposlenega.
Samo za aktivne naročnike
23. 11. 2020

Statistični podatki - december 2020

Objavljamo uporabne statistične podatke.
20. 11. 2020

Investicijsko vzdrževanja ali vlaganja v opredmetena osnovna sredstva

Odločitve ali gre za investicijska vzdrževanja ali vlaganja v opredmetena osnovna sredstva (OOS)
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2020

Subvencija za fiksne stroške

V nadaljevanju podajamo pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede ukrepa subvencioniranja fiksnih stroškov
Samo za aktivne naročnike
19. 11. 2020

Boniteta zaposlenemu glede uporabe električnega vozila

Delodajalec, ki je nabavil električno vozilo in ga da zaposlenemu v uporablja tudi v privatne namene in le-ta sam zagotavlja gorivo, se stroški goriva (električne energije) izračunajo upoštevaje podatke o povprečni porabi goriva za posamezen tip vozila, ki so praviloma dostopna na spletnih straneh.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6