Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DDD

31. 03. 2023 | Gospodarstvo

OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DDD) Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ugotavljajo svojo obveznost v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Kdo

Obračun s prilogami predložijo zavezanci za akontacijo dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti. Sem sodijo poleg podjetnikov, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), tudi druge fizične osebe, ki priglasijo opravljanje dejavnosti na podlagi drugih predpisov (npr. notarji, odvetniki, novinarji, športniki, člani kmečkega gospodinjstva, ipd.).

Kdaj

Zavezanec mora davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta predložiti obrazec obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto. Specifični načini in roki za predložitev davčnega obračuna so določeni, če davčni zavezanec preneha z opravljanjem dejavnosti med davčnim letom, v primeru postopka prisilne poravnave, v primeru smrti zavezanca, pri statusnem preoblikovanju podjetnika ter pri prenosu dela podjetja podjetnika.

Kje in kako

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Popravke obračunov in priloge za obdobja do 1. 1. 2018 mora zavezanec predložiti s pomočjo programa Silvester Fineus. Obračun in priloge v pdf za pretekla leta so dostopna na spletni povezavi.

Nazaj

s