Obračun prispevkov za socialno varnost<<poglejte več

15. 03. 2023 | Gospodarstvo

  • Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem edavki ni odložil POPSV
  • Obračun požarne takse

Nazaj

s