Večstranski pobot

22. 02. 2024 | Gospodarstvo

Obvezni večstranski pobot ureja IV. poglavje Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih - ZPreZP-1, razen določb drugega odstavka 15. člena, 17. in 18. člena, ki veljajo le za prostovoljni večstranski pobot.

Upravljavec obveznega večstranskega pobota je AJPES, ki v skladu z ZPreZP-1 prijave v sistem obveznega večstranskega pobota AJPES sprejema elektronsko, prek spletne aplikacije ePobot.

Nazaj

s