Evidentiranje skupnih prostorov v poslovne knjige - javni sektor

13. 3. 2023 | Avtor: Špela Kramberger

Vprašanje:

Kupili smo zgradbo, kjer je etažna lastnina, posledično imamo skupne prostore. V knjigo OS bomo knjižili po delih stavbe, v prodajni pogodbi pa deli skupnih prostorov niso posebej zapisani ampak je navedeno, da postanemo lastniki ustreznega sorazmernega lastniškega deleža teh prostorov. Zanima me ali se zavede in oceni tudi deleže skupnih prostorov v knjigo OS ali se smatra npr. pri nadaljnji prodaji, da smo avtomatsko lastniki?

Nazaj

s