Poročanje FURS-u o izplačilu iz šolskega sklada

07. 5. 2024 | Avtor: Špela Kramberger

Vprašanje:

I. Ali je potrebno na DURS oddati tudi podatke o subvencionirani letni šoli v naravi, ko sredstva dobimo od MVI? II. Ali lahko iz šolskega sklada VSEM učencem šole omogočimo npr. prispevek za gokard, ki ga omogoči neko društvo za ceno npr. 200 EUR. To bi prišlo 1,2 EUR na učenca, prevoz na bazen, vstopnino v galerijo ipd.? Ali lahko plačamo iz sklada in nato poročamo FURS-u oz. upamo, da bo za poročanje kmalu določen nek življenjski limit, npr. 20 EUR?

Nazaj

s