Posredniške storitve pri izvozu (oprostitev DDV)

11. 6. 2024 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Predogled vsebine

Plačila DDV so oproščene storitve, ki jih opravijo posredniki, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, če so te storitve del transakcij iz 52. do vključno 54. člena ZDDV-1, ali transakcij, opravljenih zunaj Unije (55. člen ZDDV-1).

  1. Davčni zavezanec, izvoznik blaga v Srbijo, sklene z zavezancem ...

Nazaj

s