Primeri in zgledi knjižb KČR

Predogled vsebine

Kratkoročno nezaračunani prihodki

Kratkoročno nezaračunani prihodki so zneski, ki se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo kot prihodki, za katere do njihovega pripoznanja še ni bilo prejeto plačilo in jih ni mogoče nikomur zaračunati.

Vrednotnice

Vrednotnice sodijo v AČR, ki jih običajno organizacije hranijo v blagajni. Vrednotnice so listki z nazivno vrednostjo ...

Nazaj

s