Davčna osnova in izračun akontacije dohodnine

20. 11. 2023 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Predogled vsebine

Po ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki razen tistih, ki niso z zakonom izrecno neobdavčeni ali oproščeni.

Davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja so v skladu z 41. členom ZDoh-2 plača in vsa izplačila iz naslova delovnega razmerja, ki presegajo zneske, določene s predpisi, zmanjšana za obvezne prispevke za ...

Nazaj

s