Časovne razmejitve

07. 5. 2024 | Avtor: Majda Gominšek

Predogled vsebine

Opredelitev aktivnih časovnih razmejitev in pravila njihovega evidentiranja najdemo v 22. členu pravilnika o EKN in SRS 11 (2016).

Po SRS 11 (2016) so časovne razmejitve lahko aktivne (usredstvene) ali pasivne (udolgovljene). Prve je mogoče obravnavati kot terjatve v širšem pomenu, saj se razlikujejo tako od denarnih sredstev kakor ...

Nazaj

s